*
"Antek" 15,5 month old
(pic.  Marketa Bielas)
 
"Antek" 15,5 month old
(pic.  Marketa Bielas)
 
"Antek" 9 month old
(pic.  Marketa Bielas)
 
"Antek" 7 month old
(pic. Marketa Bielas)
 
"Antek" 7 month old
(pic. Marketa Bielas)
 
"Antek" 7 month old
 
"Antek" 7 month old
 
"Antek" 6 month old
 
"Antek" 6 month old
 
"Antek" 5 month old
 
"Antek" 3,5 month old
 
8 weeks
 
5 weeks
 
5 weeks
 
26 days
 
26 days
 
 18 days
 
4 days old
 
"Esthers" puppies 1 days old