Fyra generationer!
Alice                                     Fingal                                         Emma                                         Emil
Alice_6_ar_ny.jpg (15871 bytes)Fingal_ny_85_ar.jpg (19422 bytes)
Alice är mamma till Fingal.             Fingal är pappa till Emma.                Emma är mamma till Emil
Alice                                     Oskar                                        Elsa                                        Oscar
Alice_6_ar_ny.jpg (15871 bytes)Oskar_3ar_ny.jpg (20855 bytes)Elsa_5_ar_ny.jpg (19280 bytes)Oscar_75_manader.jpg (12579 bytes)
Alice är mamma till Oskar.             Oskar  är pappa till Elsa.                Elsa är mamma till Oscar
 
Fem generationer men fyra generationer Xsanda hundar
   Alice                              Oskar                               Siri                                    Tezz                         Filippa
Alice_6_ar_ny.jpg (15871 bytes)Oskar_3ar_ny.jpg (20855 bytes)Tezz_75_manader.jpg (20901 bytes)
Alice är mamma till Oskar.      Oskar är pappa till Siri        Siri är mamma till Tezz           Tezz är mamma till Filippa
  
Alice                           Elvira                               Siri                                   Asta                           Esther          
Alice_6_ar_ny.jpg (15871 bytes)Elvira_23_man.jpg (13780 bytes)ASTA_22_man.jpg (17198 bytes)
             Alice är mamma till Elvira.   Elvira är mamma till Siri.      Siri är mamma till Asta.   Asta är mamma till Esther
 
Fem generationer Xsanda hundar
Fingal                                     Emma                             Ruth                            Doris                              Charlie
Fingal_ny_85_ar.jpg (19422 bytes)Ruth_helb._2ar_.jpg (11007 bytes)
             Fingal är pappa till Emma.    Emma är mamma till Ruth.     Ruth är mamma till Doris.       Doris är mamma till Charlie             
  
Fingal                           Emma                             Ruth                            Doris                              Tom
Fingal_ny_85_ar.jpg (19422 bytes)Ruth_helb._2ar_.jpg (11007 bytes)
Fingal är pappa till Emma.    Emma är mamma till Ruth.     Ruth är mamma till Doris.       Doris är mamma till Tom
 
 
Sex generationer Xsanda hundar
       
Fingal                           Emma                     Ruth                    Doris                       Inez                      Hilda
Fingal_ny_85_ar.jpg (19422 bytes)Ruth_helb._2ar_.jpg (11007 bytes)
Fingal är pappa till Emma. Emma är mamma till Ruth. Ruth är mamma till Doris. Doris är mamma till Inez. Inez är mamma till Hilda
  
      Elvira                  Siri                              Asta                             Esther                     Tara                       Bella
Elvira_23_man.jpg (13780 bytes)ASTA_22_man.jpg (17198 bytes)
Elvira är mamma till Siri.  Siri är mamma till Asta. Asta är mamma till Esther. Esther är mamma till Tara. Tara är mamma till Bella
 
Sju generationer Xsanda hundar
      Elvira                  Siri                              Asta                             Esther                     Tara                       Zigge                  Kerztin
Elvira är mamma till Siri.  Siri är mamma till Asta. Asta är mamma till Esther. Esther är mamma till Tara. Tara är mamma till Zigge. Zigge är pappa till Kerztin.