Xsanda X-treme Lone Is On The Way.JPG (6706 bytes)
Födelsevikt 260g
 
 *Stamtavla_4.JPG (1639 bytes) * Pedigree_ny.JPG (1710 bytes)
 
Baloo 6 månader .JPG (11520 bytes)
Baloo 6 mån. / 6 months.
 
Baloo nästan 4 mån.JPG (16089 bytes)
Baloo nästan 4 mån / 4 months
 
Baloo_sittande_14_veckor.JPG (12447 bytes)
14 veckor / 14 weeks
 
Elsas_valp_nr_3_huvb_65_veckor.JPG (12421 bytes)
6,5 vecka / 6,5 weeks
 
 Elsas_valp_nr_3_65_veckor.JPG (15213 bytes)
           6,5 vecka / 6,5 weeks
 
Elsas_valp_nr_3_35_veckor.JPG (14271 bytes) Elsas_valp_nr_3_55_veckor.JPG (18598 bytes)
         3,5 vecka / 3,5 weeks                               5,5 vecka / 5,5 weeks
 
Elsas_valp_nr_3_3_veckor_liggande.JPG (12862 bytes)
3 veckor / 3 weeks