Xsanda All Eyes On Me.JPG (6464 bytes)
Född 02-09-25 födelsevikt 170g
* Stamtavla_4.JPG (1639 bytes)* Pedigree_ny.JPG (1710 bytes)
Molly 5 år / Molly 5 year
 
Molly 5 år / Molly 5 year
 
Molly sittande nästan 3 ,5 år.JPG (19456 bytes)
Molly 3,5 år / 3,5 year
 
Molly 7 mån. tottar.JPG (14702 bytes)
   Molly 7 månader / 7 months
 
Molly 6 mån 3 veckor.JPG (13520 bytes)
Molly 7 månader / 7 months
 
Molly_5_man_huvb.jpg (19159 bytes)
Molly 5 månader / 5 months
 
Molly 3,5 mån.JPG (30804 bytes)
Molly 3,5 mån / 3,5 month
 
Molly 3,5 mån / 3,5 month
 
Molly 7 veck huv..jpg (29400 bytes) Molly 7 veck. helb.jpg (22765 bytes)
7 veckor / 7 weeks
 
Molly 4 veckor huvbild.jpg (13330 bytes)
4 veckor / 4 weeks
 
 Molly 19 dag..jpg (20963 bytes)
19 dagar / 19 days