Xsanda One Of Us.JPG (5535 bytes)
Född 02-09-25 födelsevikt 160g..
*Stamtavla_4.JPG (1639 bytes) *Pedigree_ny.JPG (1710 bytes)
Ruth helb. 2år .JPG (11007 bytes)  Ruth_huvb._2_ar.jpg (12729 bytes)
Ruth 2 år / 2 years
 
Ruth_75_man.jpg (23336 bytes)
Ruth 7,5 månader. / 7,5 months.
Ruth 8,5 veckor.jpg (14957 bytes)
8,5 veckor / 8,5 weeks
 
Ruth 7 veck huvb..jpg (20087 bytes)
7 veckor / 7 weeks
 
Ruth 19 dag.jpg (16944 bytes)
19 dagar / 19 days