**
Född 99.01.01 - 2012.10.24
Malte_8_man.jpg (12971 bytes)
8 mån. / 8 months